مراقب فیشینگ در پوشش ابلاغ قضایی باشید

معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس نسبت به استفاده سودجویانه در پوشش ابلاغ الکترونیکی قضایی، به شهروندان سراسر کشور هشدار داد.
علی‌مومن حسین‌پور هشدار داد که شاهد گسترش کلاهبرداری به شیوه فشینگ در پوشش ابلاغ الکترونیک قضایی هستیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس حسین‌پور با بیان اینکه خدمات الکترونیک قضایی نظیر ابلاغ‌های الکترونیک برای اشخاص حقیقی، از دامنه my.adliran.ir قابل دریافت است. گفت: در زمان دریافت ابلاغیه، سامانه از فرد دریافت کننده درخواست وجه نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه درخواست وجه در سامانه های جعلی روشی برای دریافت اطلاعات کارت بانکی افراد و کلاهبرداری اینترنتی است، گفت: افراد در صورت نیاز به دریافت ابلاغ الکترونیک قضایی، تنها از طریق آدرس my.adliran.ir اقدام کرده یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.
معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: استفاده از اپلیکیشن عدالت همراه نیز روشی مناسب برای جلوگیری از کلاهبرداری از این طریق است.
اخیرا برخی از افراد سودجو، در پوشش ابلاغ الکترونیک، از افراد حقیقی در قبال دریافت ابلاغیه قضایی، درخواست دریافت اطلاعات بانکی و پرداخت وجه به شیوه اینترنتی را مطرح و وجوه موجود در حساب آنان را به شکل غیرقانونی برداشت می‌کنند.

About Author