مردم از گرانی در رنجند، باید کاری کرد!

جماران نوشت: آیت الله مکارم شیرازی گفت: مردم از گرانی فوق العاده، رنج می‌برند باید کاری کرد که این گرانی مهار شود.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی مرجع تقلید در دیدار رئیس دفتر ویژه قوه قضائیه، ارتباط بین قوه قضائیهبا مردم را مهم دانست و افزود: حضور مسئولان و رئیس قوه در میان مردم بسیار مؤثر است و البته مردم باید نتیجه این ملاقات‌ها را هم ببینند.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه افزود: آبروی نظام با سلامت حوزه قضایی است و اگر حوزه قضایی سالم باشد آبروی نظام محفوظ است.

آیت الله مکارم شیرازی پرداختن به بعضی از مسائل مانند تورم و اجاره بهای مسکن که به صورت مستقیم با قوه قضاییه ارتباط ندارد را مهم شمرد و گفت: مردم از گرانی فوق العاده، رنج می‌برند باید کاری کرد که این گرانی مهار شود ولو دستگاه قضایی ارتباط مستقیم با این گرانی ندارد، ولی می‌تواند ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

About Author