نبش قبر مادر تهرانی با دستور بازپرس جنایی تهران!

بازپرس ویژه قتل در پرونده مرموزی برای افشای راز مرگ مادر یک خانواده دستور نبش قبر را صادر کرد.
نبش قبر را نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کفار هم ممنوع است، اما در مواردی که برای کشف حقیقت باشد قبل از گذشت ۳۰ سال می توان نبش قبر کرد البته نبش قبر باید با دستور قضایی و شرعی صورت گیرد. در این پرونده جنایی با توجه به شکایت یک خانواده از دایی شان بازپرس پرونده برای افشای راز یک پرونده دستور نبش قبر را صادر کرد و جسد مادر یک خانواده پس از نبش قبر به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ مشخص شود. چندی قبل پسر جوانی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از دایی اش در مرگ مادرش اعلام شکایت کرد و اظهار داشت دایی اش در مرگ مادرش نقش داشته است.
مرد جوان پیش روی بازپرس جواد شفیعی در شعبه ۵ دادسرای امور جنایی تهران گفت: مادرم بیماری قلبی داشت و دریچه های قلبش مصنوعی بود و قلبش با باتری کار می کرد و همه خانواده می دانستند که نباید به مادرم استرس و ضربه ای وارد شود.
وی افزود: روز ۲۰ تیرماه سال جاری مادرم به خانه پدربزرگم رفته بود و بعد از ۳ روز با من تماس گرفتند و اعلام کردند که حالم مادرم بد شده است، به سرعت خودم را به آنجا رساندم و دیدم داخل خانه یک پزشک عمومی است و متوجه شدم مادرم فوت کرده است اما بستگانم داخل خانه اجازه ندادند جسد مادرم را مشاهده کنم تا اینکه روز خاکسپاری یک لحظه صورت مادرم را مشاهده کردم و دیدم صورتش کبود شده است.
پسر جوان ادامه داد: چون پزشک عمومی گواهی فوت مادرم را صادر کرده بود و خانواده مادرم اعلام کرده بودند که از کسی شکایت ندارند و جسد مادرم بدون اینکه به پزشکی قانونی منتقل شود به خاک سپرده شد تا اینکه متوجه شدم روز ۲۷ تیرماه شنیدم دایی ام با مادرم درگیر شده و با مشت به صورت مادرم زده و در این درگیری مادرم به شدت روی زمین افتاده و بعد از ۳ روز مادرم فوت کرده است.
پسر جوان پس از اظهار شکایت از دایی اش از بازپرس جنایی خواست تا نبش قبر صورت گیرد تا راز مرگ مادرش فاش شود و همه خانواده می دانستند که پزشک اعلام کرده بود که اگر به مادرم ضربه ای وارد شود دچار سکته قلبی شده و فوت می کند و دایی ام با اطلاع از این موضوع با مادرم درگیر شده است.
بدین ترتیب بازپرس شفیعی دستور تحقیقات را از اعضای خانواده زن ۶۳ ساله صادر کرد و تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران در ابتدا به سراغ پدربزرگ خانواده رفتند.
کارآگاهان در تحقیق از پدربزرگ خانواده پی بردند که دختر و پسرش از سالها قبل بر سر یک خانه با هم دچار اختلاف بودند و روز حادثه پسر به نام امیر با خواهرش درگیر شده و با مشت ضربه ای به صورت او می زند و زن ۶۳ ساله در این درگیری روی زمین می افتد و پس از ۳ روز به مرگ فرو می رود و پزشک عمومی نیز برگ گوهی فوت را صادر می کند.
تیم پلیسی در ادامه پی بردند که مادر خانواده بعد از زایمان آخرین فرزندش دچار بیماری قلبی می شود و دریچه میترال قلبش مصنوعی و قلب وی با باتری کار می کرده است.
دستور نبش قبر صادر شد
بازپرس شفیعی پس از بررسی های دقیق با توجه به شکایت پسر خانواده دستور نبش قبر را صادر کرد و جسد زن ۶۳ ساله برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی های دقیق علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و آثار کبودی روی صورت نیز وجود داشت.
بدین ترتیب دایی خانواده هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: روز حادثه من در خانه پدرم بودم و به پدرم می گفتم که باید یک پرستار بگیرد تا کارهایش را انجام دهد که پدرم عنوان کرد که خواهرم کارهایش را انجام می دهد به پدرم گفتم مواظب باشد که خواهرم کلاه سرشان نگذارد که خواهرم با شنیدن حرف من از آشپزخانه بیرون آمد و به حرفم اعتراض کرد که من چه کلاهی گذاشتم که من در جواب گفتم سر ساختمان هشتگرد سر من کلاه گذاشتی و در ادامه خواهرم به سمتم حمله کرد و من یک ضربه با مشت به او زدم و خواهرم روی زمین افتاد.
وی افزود: ۸ سال قبل خواهرم برای گرفتن مسکن مهر پول واریز کرد و برای ادامه کارش نیاز به پول داشت که من مبلغ زیادی برای مسکن مهر خواهرم واریز کردم و خواهرم قول داده بود که پس از تحویل گرفتن پروژه، خانه را به نام پسرم بزند اما دیگر اتفاقی نیفتد و خواهرم هیچ وقت این کار را نکردم و اختلاف ما بر سر خانه مسکن مهری بود که من نزدیک به ۱۰۰ میلیون پول برایش پرداخت کرده بودم.
بنا بر این گزارش، بازپرس شفیعی از شعبه ۵ دادسرای امور جنایی تهران در این مرحله دستور داد تا یک کمیسیون پزشکی در این پرونده تشکیل شود تا کارشناسان اعلام کنند که ضربه امیر به خواهرش باعث فوت وی شده یا نه.

About Author