نیاز هر چه بیشتر به کمپین های ایمنی و تصادفات جاده ای

یک کارشناس ایمنی با تاکید بر لزوم برگزاری کمپین هایی درباره ایمنی جاده و تصادفات جاده ای گفت: در دنیا مردم نیز برای برگزاری کمپین هایی از این دست تلاش می کنند.
محمدرضا مرشد دوست در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: گاهی حوادث تلخ سرآغاز یک کمپین ایمنی و یک مطالبه گری می شود. به عنوان مثال خانواده ای، یکی از اعضای خود را در تصادف جاده ای از دست می دهد و پس از گذراندن دوره ای سخت، کمپینی را برای آگاه سازی و فرهنگ سازی برگزار می کند.
وی ادامه داد: در دنیا علاوه بر اینکه دولت ها برای کاهش تصادفات جاده ای تلاش می کنند، مردم هم به صورت خودجوش در این زمینه فعالیت می کنند. این فعالیت ها اغلب با همکاری سازمان های مردم نهاد انجام می شود. پس از برنامه ریزی برای اجرای این کمپین ها فراخوانی اعلام می شود که آگاهی بخشی در این خصوص انجام شود.
این کارشناس ایمنی با بیان اینکه این کمپین ها برای زنده نگه داشتن یاد از دست رفتگان در تصادفات جاده ای نیز برگزار می شود، گفت: درراستای این کمپین ها مطالباتی از دولت ها نیز ارائه می شود که شاید اصلاح یک مسیر، فرهنگ سازی و .. نیز از جمله این مطالبات باشد.
مرشد دوست گفت: در این کمپین ها به دنبال آموزش و فرهنگ سازی نیز هستند. در این راستا سمینارهایی برگزار می شود و فرهنگ سازی می کنند. به طوری که طی روزهای گذشته در خارج از کشور کمپینی با عنوان ادوارد برگزار شد. در این کمپین تلاش می کنند که به مدت یک روز تعداد تصادفات جاده ای به صفر برسد.
وی افزود: برگزاری این کمپین ها در دنیا با استقبال سلبریتی ها و سازمان های امدادی نیز مواجه می شود. یعنی مردم این کمپین ها را برگزار می کنند و پس از آن سازمان های امدادی و.. از آن ها حمایت های لازم را انجام می دهند. متاسفانه در کشور ما این حمایت به این اندازه نیست و با این استقبال رو به رو نمی شود. شاید یکی از دلایل کم بودن کمپین های ایمنی از این دست، همین امر باشد که آنگونه که باید از آن استقبال نمی شود.
گفت: اگر استقبال مردم از برگزار شدن این دست کمپین ها افزایش پیدا کند شاهد افزایش فرهنگ ایمنی و حساسیت بیشتر بر اجرای آن خواهیم بود.

About Author