همه برای مادر ۵۱ ساله زنجانی گریه کردند !

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: کلیه‌ها، کبد و قلب مادر ۵۱ ساله زنجانی به بیماران نیازمند اهداء شد. اماموردی مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: سیزدهمین ایثار ماندگار استان زنجان با اهدای قلب، کلیه‌ها و کبد مرحومه زری محمودی ۵۱ ساله ساکن زنجان منجر به نجات جان ۴ هموطن از مرگ حتمی شد. او افزود: این بیمار که دلیل خونریزی مغزی به بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان انتقال یافته بود، علیرغم تلاش و پیگیری‌های پزشکان و کادر درمان دچار مرگ مغزی شد.
اماموردی ادامه داد: پس از تائید مرگز مغزی توسط تیم تخصصی، این بیمار برای اهدای عضو کبد، کلیه‌ها و قلب به بیماران نیازمند به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.

About Author