وی قصد بریدن گلوی پسرنوجوان را داشت

مرد افغان که از ترس طالبان یک هفته ای می شد به ایران فرار کرده بود در تهران قصد بریدن سر پسر ۱۵ ساله را داشت که مرد قصاب به کمک شاگرد مغازه اش رفت. …
مرد افغان در اقدامی هولناک پسر ۱۵ ساله را با ضربات چاقو به یک قدمی مرگ کشاند. به گزارش خبرنگار جنایی عقربه ها ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه شنبه ۳۰ مرداد سال جاری را نشان می داد که فریادهای کمک کمک پسر ۱۵ ساله ای در مقابل یک مغازه قصابی در منطقه حسن آباد فشافویه در خیابان پیچید. مرد قصاب وقتی صداهای شاگرد مغازه اش را شنید سراسیمه از مغازه خارج شد و با صحنه عجیبی روبرو شد. مرد جوانی با چاقو پسر ۱۵ ساله را هدف ضربات چاقو قرار داده بود و مرد افغان که چاقو به دست بود قصد داشت با چاقوی تیزی که در دست داشت اقدام به بریدن گردن پسر نوجوان کند که در این صحنه مرد قصاب وارد عمل شد و به سمت مرد افغان حمله کرد.
مرد قصاب با مرد چاقو به دست درگیر شد که در این درگیری مرد قصاب نیز هدف ضربه چاقو قرار گرفت که در ادامه مردم با دیدن این صحنه به کمک مرد قصاب رفته و با کتک کاری موفق شدند مرد افغان را زمینگیر کنند و چاقو را از دست او بگیرند.
اعترافات جوان افغان برای بریدن سر نوجوان تهرانی
متهم که جوان افغانستانی است در اعترافاتش گفت: یک هفته قبل برای کار به تهران آمدم و روز حادثه با پسر جوان شانه به شانه شدم در این حین پسر نوجوان به من فحاشی کرد من از آن کینه داشتم و به دنبال انتقام گیری بودم .
وی افزود : ساعت ۵ عصر با کینه ای که به دل داشتم با چاقو به مغازه پسر نو جوان که در آن کار می کرد رفتم و با چاقو اورا مورد هدف سه ضربه چاقو قرار دادم و قصد داشتم سرش را ببرم که صاحب مغازه و مردم حاضر در صحنه با من درگیر شدند که در این درگیری صاحب مغازه ام زخمی شد و من و مردم دستگیر کردند .
بنا بر این گزارش این اعترافات در حالی است که مرد افغان هیچ شناختی از پسر نو جوان و محل کارش نداشته ام و پسر ۱۵ ساله در وضعیت کما در بیمارستان تحت نظر پزشکان قرار دارد و متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارگاهان اداره ۱۰ پلیس اگاهی تهران قرار دارد.
نجات پسر ۱۵ ساله از زیر تیغ مرد افغان
بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس تهران همراه امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند و در ابتدا پسر ۱۵ ساله و صاحب کارش که مرد قصاب است به بیمارستان منتقل شدند.
فیلم لحظه اقدام به سر بریدن جوان تهرانی توسط پسر افغان – مرد قصاب به موقع رسید
کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران نیز به دستور بازپرس پرونده و با توجه به اقدام به شروع قتل وارد عمل شدند و در تحقیقات میدانی پی بردند مرد جوان که اهل کشور افغانستان است یک هفته قبل به تهران آمده است.
تیم پلیس جنایی تهران در تحقیقات پی بردند که مرد افغان بدون هیچ شناخت و انگیزه قبلی وقتی به جلوی مغازه قصابی می رسد با چاقو به پسر ۱۵ ساله که در مغازه قصابی کار می کند حمله می کند و او را هدف ضربات چاقو قرار داده و زمانیکه قصد داشته سر این پسر نوجوان را ببرد مرد قصاب متوجه ماجرا شده و به سرعت خود را به مرد افغان و شاگرد مغازه اش می رساند و با درگیری با مرد افغان موفق به نجات جان شاگرد مغازه اش می شود اما خودش نیز هدف ضربه چاقو قرار می گیرد.

About Author