کشف جسد طناب پیچ پشت فرمان پراید

جسد طناب پیچ مرد جوان که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود داخل خودرواش کشف شد. یکی از کارگران فضای سبز با دیدن خودرو پرایدی که از شب قبل در آن محل رها شده بود به سمت خودرو رفت که ناگهان با مشاهده مرد جوانی که به قتل رسیده و با طناب به صندلی […]

جسد طناب پیچ مرد جوان که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود داخل خودرواش کشف شد.
یکی از کارگران فضای سبز با دیدن خودرو پرایدی که از شب قبل در آن محل رها شده بود به سمت خودرو رفت که ناگهان با مشاهده مرد جوانی که به قتل رسیده و با طناب به صندلی اش بسته شده بود موضوع را به پلیس خبر داد.
با کشف جسد سرنشین پراید، موضوع از سوی مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا به بازپرس مصطفی واحدی اعلام و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. با اعلام این خبر تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شد.
جسد متعلق به مردی حدود ۴۰ ساله بود که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و به صندلی خودرواش بسته شده بود.
با استعلام شماره پلاک خودرو، هویت مقتول به‌ دست آمد؛ با توجه به نوع قتل این احتمال از سوی تیم جنایی مطرح شد که عامل یا عاملان جنایت با انگیزه انتقامجویی این قتل را رقم زده‌اند. جسد به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.