کشف جنازه سرباز معلم زیر پل آزادگان

علت مرگ مشکوک فرزند شیخ یک طایفه بزرگ آبادانی دردزفول دردست بررسی است.
یک منبع آگاه به خبرنگار ان گفت: چند روز گذشته ماموران کلانتری ۱۱ دزفول در جریان پیدا شدن جوان ۲۴ ساله ای به نام محمد قرار گرفتند.
وی افزود: جسد جوان ۲۴ ساله در زیر پل آزادگان دزفول پیدا شده و بررسی ها نشان از ا آثار شکستگی در چند نقطه بدن پسر جوان داشت.
پسر جوان به تازگی دوران آموزشی خدمت سربازی اش تمام شده و قرار بوده به عنوان سرباز معلم ادامه خدمت دهد.
بررسی های میدانی با توجه به اینکه جسد در یک محل پر تردد خودروها بوده احتمال می دهد پسر جوان در یک حادثه تصادف به کام مرگ فرو رفته است و راننده متواری شده است.
بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای افشای راز مرگ معمایی پسر جوان در در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد و جسد پسر جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

About Author