کشف همزمان جنازه ۴ زن و مرد حلق آویز در مشهد

گاهی باید زنده ماند و تا آخرین لحظه جنگید، شاید همان ساعتی که انسان فکرش را نمی کند گشایشی اتفاق بیفتد. مشکلاتی که خیلی از انسان ها در شرایط کنونی با آن درگیر هستند و برای چیره شدن بر آن ها شبانه روز تلاش می کنند. در این بین عده ای هم هستند که یک راه را انتخاب می کنند. خودکشی .
این دسته از افراد با از بین بردن خود به جای حل مسئله، صورت آن را پاک و با رفتنشان خانواده ای را داغدار می کنند و مشکلاتی عدیده به لحاظ وجه اجتماعی برای آن ها به وجود می آوردند. درست همانند ۴جوانی که در ۳روز گذشته خود را حلق آویز کرده و تراژدی تلخی را برای آخرین برگ زندگی شان رقم زدند.
تراژدی تلخ زندگی ۴ شهروند مشهدی
اولین خبر کشف جسد حلق آویز شده صبح جمعه به پلیس اعلام شد. محل حادثه باغی با مساحتی وسیع در منطقه امیریه مشهد بود که جوانی حدود ۳۵ ساله خود را از شاخه درختی به دار آویخته بود.
با اعلام این موضوع به مقام قضایی، بلافاصله قاضی محمود عارفی راد، بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد در محل حاضر شد. نگهبان این باغ بزرگ که جسد متوفی را پیدا کرده و موضوع را به پلیس گزارش کرده بود در اظهاراتش گفت: مشغول بررسی برخی از قسمت های باغ بوده که با این صحنه روبه رو شده است. او گفت که متوفی را نمی شناسد و هیچ رابطه فعالیتی هم با این باغ ندارد.
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد.
کشف جنازه ۳ مرد و یک زن که خودکشی کردند
زمانی از کشف جسد مرد جوان در باغ نگذشته بود که دومین حادثه حلق آویزی به بازپرس عارفی اعلام شد. این بار حادثه در ارتفاعات جنوبی مشهدبود و تعدادی کوهنورد که برای ورزش به محل رفته بودند جسد متوفی را پیدا کرده و موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند.
با حضور مقام قضایی در محل مشاهده شد که متوفی مردی حدود ۳۵ ساله و با هویت نامشخص است که از دکل برق خود را حلق آویز کرده است. در بررسی جسد نیز آثار خودزنی بر روی جسد مشهود بود.
جسد این مرد جوان نیز برای شناسایی هویت به پزشکی قانونی تحویل داده و تحقیقات برای دیگر ابعاد این پرونده آغاز شد.
چند ساعتی از کشف ۲جسد در مناطق امیریه و ارتفاعات جنوبی مشهدنگذشته بود که ساعت ۱۸ عصر شنبه کشف سومین جسد در خانه ای مسکونی ابتدا به پلیس و بعد هم به قاضی عارفی مخابره شد.
کشف جنازه یک زن در کمد
خودروهای پلیس و مقام قضایی خیلی زود خود را به محل حادثه که در بولوار توس قرار داشت، رساندند. متوفی زنی ۳۸ ساله بود که از کمد در اتاق خانه اش خود را حلق آویز کرده بود. صحنه دل خراشی که فرزندش بعد از مراجعه به خانه با آن روبه رو می شود و تا موضوع را به اورژانس و پلیس اطلاع دهد، کار از کار گذشته و مادرش جان خود را از دست داده بود.
در بررسی پرونده متوفی نیز مشخص شد که این فرد پیش تر نیز طی چند مرحله دست به خودکشی زده اما ناموفق بوده است. در تحقیقات بعدی پرونده نیز مشخص شد که وی تحت درمان بوده است.
جسد متوفی برای اطلاعات دقیق تر پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.
آخرین جسد که متعلق به مردی جوان بود در شامگاه شنبه گذشته از سوی نگهبان پارکی در شهرک رضویه کشف شد. اعلام این خبر به فوریت های ۱۱۰ تیمی از عوامل انتظامی را به محل کشانده بود و بعد هم مراتب به قاضی ویژه قتل دادسرای مشهد اعلام شد.
با حضور مقام قضایی، جسد که از پله های دستگاه بازی کودکان حلق آویز شده بود، پایین کشیده شد و برای بررسی دقیق تر حادثه به پزشکی قانونی منتقل شد.
آموزش ندیدن حل مسئله در خانواده
به گفته بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو مشهد علت تامه ۴حادثه رخ داده مشکلات عاطفی و خانوادگی بوده است. موضوعی که دامن متوفیان را گرفته و آن ها را وادار به این عمل کرده است.
طبق نظر قاضی محمود عارفی راد، عمده دلایل در شکل گیری این گونه پرونده ها آموزش ندیدن صحیح حل مسئله از سوی خانواده و مراکز آموزشی درمانی به افراد بوده است. موضوعی که می تواند در رویارویی افراد با مشکلات، آن ها را از اخذ تصمیماتی این چنینی برحذر کند و شخص به جای تصمیم غلط در پی حل مشکل برآید.
این مقام قضایی مشهد تأکید کرد: خانواده و مراکز آموزشی درباره جلوگیری از بروز این پدیده ضد اجتماعی نقش مهمی دارند و با پیاده سازی روش مناسب تربیتی می توانند قدرت حل مسئله را در فرزندان و دانش آموزان خود ارتقا دهند.

About Author