کشف ۴ هزار فشنگ جنگی از کامیون های ورودی مرز میلک

گمرک از کشف چهار هزار فشنگ جنگی از دوکامیون ورودی از مرز میلک خبر داد.
سخنگوی گمرک گفت : با هوشیاری تیم مربیان سگ های موادیاب و یگان حفاظت گمرکِ “میلک”، در روزهای اخیر از دو کامیون ورودی از افغانستان به کشور، چهار هزار و ۳۴۸ فشنگ جنگی کلاشینکف کشف شد. سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت : با دقت و هوشیاری تیم مربیان سگ های موادیاب و یگان حفاظت گمرک” میلک” استان سیستان و بلوچستان، از دو کامیون ورودی از کشور افغانستان که با فاصله زمانی چند روزه قصد ورود به کشور را داشتند، بیش از چهار هزار و ۳۴۸فشنگ جنگی کشف شد.
وی افزود:این فشنگ ها در هر دو کامیون، در قسمت جلوی گاری خودرو به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود که توسط پرسنل گمرک کشف شد.
لطیفی تصریح کرد: از کامیون اول دوهزار و۵۰۰فشنگ و از کامیون دوم یکهزار و ۸۴۸ فشنگ کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی، طی صورتجلسه ای به مرزبانی تحویل شد.

About Author