اوشاق ادبیاتی

گوللر؛ چیچک لر

بیزیم داغلاریمیزدا آچار گوللر، چیچک لر عطرینی اؤلکه میزده ساچار گوللر، چیچک لر *** هردن آراز ایزینده هردن بولاق گؤزونده هردن ده سو اوزونده قاچار گوللر، چیچک لر *** ساوالانین داغیندا یاغیشین آیاغیندا گونشین شافاغیندا اوچار گوللر، چیچک لر

بیزیم داغلاریمیزدا
آچار گوللر، چیچک لر
عطرینی اؤلکه میزده
ساچار گوللر، چیچک لر
***
هردن آراز ایزینده
هردن بولاق گؤزونده
هردن ده سو اوزونده
قاچار گوللر، چیچک لر
***
ساوالانین داغیندا
یاغیشین آیاغیندا
گونشین شافاغیندا
اوچار گوللر، چیچک لر