7 عضو شورای شهر به همراه شهردار در عشق و حال شمال

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند اخیرا 7 عضو شورای شهر یکی از شهرهای آذربایجان شرقی بهمراه شهردار منتخب شان به شمال ایران سفر کرده اند در حالی که مشکلات این شهر مدتهاست بر روی هم انباشته شده و موجب اعتراض مردم و مسئولان منطقه گردیده است. معلوم نیست شهری با مشکلات متعدد که طی دو سال اخیر حرکت قابل توجهی در آن برای ارائه خدمات بهتر به مردم دیده نشده و نیاز به فعالیت و خدمت رسانی شبانه روزی دارد چگونه اعضای شورای این شهر و شهردارشان ، این روزها تفریح و گردش شمال را ترجیح می دهند. سهند داغی ، گامیش گولی ، دریا قئراغی و آخر هیچ

تخته سیاه