اخبار

1 دقیقه زمان مطالعه

به گزارش خبر فوری، ایران اعلام کرد که نظر نهایی خود را درباره فرآیند احیای برجام به کمیسیون اتحادیه اروپا داده...