مردم

1 دقیقه زمان مطالعه

1- در تقدیس «مردم» به‌قدری افراط کرده‌ایم که بدیهی‌ترین خطای آنان هم با تردید و انکار مواجه می‌شود. در فضای...