آمریکا، ایران را به جنگ تهدید کرد/ رابرت مالی: جو بایدن گزینه نظامی را بررسی خواهد کرد

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در ادامه لفاظی‌ها ضد ایران ادعا کرد: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صورت شکست دیپلماسی در برابر تهران، گزینه نظامی را بررسی خواهد کرد.

رابرت مالی، مدعی شد: تحریم‌های اضافی علیه ایران اعمال و تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا به جهان نشان دهیم که ایران چه اقداماتی علیه ملت خود انجام می‌دهد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از توئیت قبلی خودش که گفته بود تظاهرکنندگان خواهان احترام گذاشتن نظام به آن‌ها هستند، عذرخواهی کرد و گفت: باید به جای آن، می‌گفتم تظاهرکنندگان خواهان سرنگونی نظام ایران هستند.