ادعای آذربایجان در خصوص برنامه‌ریزی ایران برای «کودتا» با دستگیری ۹ شهروند

مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان مدعی‌اند ۹ شهروند به رهبری شخصی به‌نام «آخوندزاده» از اعضای گروه «حسینیون» هستند که ارتباطات زیادی با ایران داشته و به دنبال برنامه ریزی برای کودتا در این کشور هستند.

دیروز برخی رسانه‌های نزدیک به دولت آذربایجان با اشاره به بیانیه وزارت کشور، سرویس امنیتی و دادستانی کل این کشور از دستگیری ۹ شهروند به اتهام «همکاری با سرویس امنیتی ایران» و برنامه‌ریزی برای «کودتا» و «سرنگونی دولت و ترور چهره‌های برجسته» خبر داده‌اند.

آنها مدعی‌اند این افراد به رهبری شخصی به‌نام «آخوندزاده» از اعضای گروه «حسینیون» هستند که ارتباطات زیادی با ایران داشتند.

بعد از ماجرای مشکوک حمله به سفارت باکو در تهران، حاکمیت آذربایجان به هر بهانه‌ای موجی از بازداشت‌ها به راه انداخته که حدود ۴۰۰ نفر تخمین زده می‌شود؛ چنانکه بازداشت ۶ نفر در فروردین امسال به اتهام همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران جهت بی‌ثبات کردن اوضاع و «برنامه‌ریزی برای کودتا» بود.

از طرفی نزدیک‌تر شدن روابط آذربایجان و رژیم صهیونیستی با افتتاح متقابل سفارت، موجی از انتقادات را در پی داشت؛ پرواضح است که رژیم‌صهیونیستی قصد شیطنت کنار مرزهای ایران را دارد، چنان‌که در دیدارهای متقابل بر این گزاره اذعان شد.