بحث محرومیت زدایی را شهرستان محورمی کنیم

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

یکی از موضوعاتی که پرسش های جدی در نزد افکار عمومی ایجاد کرده موضوع جایگاه نهمی استان آذربایجانشرقی مابین سایر استان ها در رابطه با تخصیص بودجه سال 1401 است. جایگاه و اهمیت این استان در کنار تعدد پروژه های استانی که از بودجه ملی ردیف بودجه ای دارند، می طلبید تا آذربایجانشرقی در جایگاه بهتری قرار بگیرد و نهمی جایگاه شایسته ای برای این دیار نیست. روزنامه ساقی آذربایجان با درک همین موضوع و به جهت وظیفه رسانه ای خود این موضوع و چرایی این رتبه را از مسئولان اجرایی ذیربط، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جویا گردیده و گزارش ویژه ای را در این رابطه برای یافتن پاسخ های منطقی تهیه کرده است تا هم پاسخی باشد به دغدغه های افکار عمومی و نخبگان و فعالان استانی در حوزه های مختلف و نیز پیگیری آن در راستای مطالبه گری تا شاید در سال های آینده شاهد اتفاقات بهتری برای استان آذربایجانشرقی باشیم. قسمت اول این گزارش به نظرات دکتر محمد باقر بهشتی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز و دکتر روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص مربوط می شود که از نظرتان می گذرد.

با توجه به شان و جایگاه استان و در رابطه با چرایی این جایگاه با دکتر متفکرآزاد نماینده استان در مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم تا نظر وی را در این رابطه جویا شویم.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: باید عرض کنم که ما در خود اعتبارات و نه تخصیص آن شاید از این هم رتبه در پایین تر باشیم که البته این شرایط شامل حال استان های هم عرض مثل اصفهان هم می شود(هر چند اصفهان به جهت میزان سرمایه گذاری و سایر فاکتورهای اقتصادی وضعیت به مراتب بهتری از ما دارد ) و بودجه استان ما به لحاظ اعتباری از اصفهان بیشتر است و این اتفاق برای اولین بار است که رخ می دهد و بنده شخصا پیگیر محقق شدن آن بودم، و علی رغم آن که اصفهان سه برابر ما مالیات می دهد، بودجه آذربایجانشرقی رقمی حدود 100 میلیارد تومان از اصفهان بیشتر است. در واقع ما از استان های غیر هم عرض در اختصاص بودجه استانی عقبیم و استانی مثل آذربایجانغربی 1/5 برابر بیشتر از ما بودجه می گیرد و علت آن هم این است که آن ها مناطق محروم محسوب می شوند! یا استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی نه تنها از ما که از استان هایی مانند اصفهان هم بیشتر است و علتش هم سیاست رفع محدودیت دولت است که در قالب قانون بودجه خود را نشان داده است و این سیاست جزو برنامه قانون ششم توسعه است که در این دوره اجرایی شده است. البته ما سر این موضوع با دولت بحث داریم از آن رو که هر چند ما جزو استانهای محروم به حساب نمی آییم ولی در درون استان کم مناطق محروم نداریم. در واقع هر چند ما استان محرومی به شمار نمی آییم ولی هستند مناطقی نظیر ملکان، هشترود و برخی از مناطق ورزقان که جزو مناطق محروم به حساب می آیند و از این رو تلاش مان بر این امر استوار است که بحث محرومیت زدایی را در قالب شهرستان محوری جلو ببریم و نه استان محور! از این رو است که نه استان های هم تراز با ما که استان های محروم در این رده بندی رتبه بهتری نسبت به ما دارند.
متفکر آزاد در این خصوص که آیا این جایگاه ارتباطی با تلاش نمایندگان استان در مجلس برای رایزنی با دولت و مسئولان عالی رتبه استانی دارد نیز افزود: قطعا هم در عقب ماندگی و نیز توسعه استان و میزان برخورداری از بودجه تلاش نمایندگان و مسئولان بی ربط نیست و نباید کتمان کرد. ولی این تاثیر به میزانی نیست که در نرم ها و شاخص ها تغییر چندان شگرفی ایجاد نماید. نهایت تلاش در این رابطه نمی تواند رقم قابل ملاحظه ای باشد و تاثیر چندانی هم در این رتبه بندی نخواهد داشت. لازم به یادآوری می دانم که امسال برنامه 7 توسعه به مجلس می آید و در این برنامه تاثیر نمایندگان قابل ملاحظه خواهد بود و این تاثیر در بودجه سال های بعدی خود را نشان خواهد داد. یعنی تلاش خواهیم کرد در قالب این برنامه پیشنهاداتی برای تغییر در نرم های برنامه هفتم توسعه بدهیم که همان بحث شهرستان محور کردن محرومیت است که در نرم ها تغییر ایجاد میکند و این تغییر نهایتا خود را در بودجه نهایی استان ها نشان بدهد. در پایان باید ذکرکنم که برنامه ششم توسعه یک سال تمدید شد و امسال طبعا باید دولت برنامه هفتم را به مجلس برساند و اگر به احتمال چنین اتفاقی نیافتد سعی خواهیم کرد تا حداقل ضرایب این برنامه را در قانون بودجه سال 1402 لحاظ کنیم