بیمه قالیبافان دیگر قطع نمی شود

نماینده مردم تبریز، آذرشه و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه قالی بافان دیگر قطع نمی شود.

محمدحسین فرهنگی در خصوص تصمیمات جدید پیرامون بیمه قالیبافی اظهار داشت: در پی سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه برخورد با بیمه شدگان حمایتی قالیبافان، سه تصمیم اساسی اتخاذ شد که بعد از عملی شدن آن موضوع سوال از وزیر منتفی خواهد شد.

وی در تشریح این سه تصمیم گفت: مقرر شد دیگر بیمه، بیمه شدگان قالیبافی در صورت عدم واریزی قطع نشود و مدت زمان عدم واریزی فقط در سوابق ثبت نشود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: قرار شد به جای جایگزینی یک نفر به جای دو نفر در لیست جایگزین، به همان ۱ به ۱ جایگزین تبدیل شود.

وی اضافه کرد: سهمیه استان هایی که متقاضی در آنها نیست به تبریز و استان آذربایجان شرقی به عنوان مهد فرش تخصیص خواهد یافت.