درخشش ورزشکاران البرزی در مسابقات کشوری پارادو و میدانی

ورزشکاران البرزی در مسابقات کشوری پارادو و میدانی ۳ مدال نقره و طلا را کسب کردند. در رقابت های مسابقات کشوری پارادو و میدانی که دوندگان بدنبال کسب سهمیه ورودی مسابقات پارا آسیایی بودند، ظفر ذاکر در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید، شهریار برارپور در پرتاب وزنه و علیرضا محمودی هم در پرتاب نیزه […]

ورزشکاران البرزی در مسابقات کشوری پارادو و میدانی ۳ مدال نقره و طلا را کسب کردند.
در رقابت های مسابقات کشوری پارادو و میدانی که دوندگان بدنبال کسب سهمیه ورودی مسابقات پارا آسیایی بودند، ظفر ذاکر در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید، شهریار برارپور در پرتاب وزنه و علیرضا محمودی هم در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره شدند.