طالبان برای حقابه هیرمند بازی در آورده است

به گزارش ساقی آذربایجان، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت طالبان در مرزهای ایران،گفت: طالبان به دلیل مشکلاتی که در افغانستان دارند، نتوانسته اند هماهنگی و همدلی بین گروه ها، احزاب و اقوام مختلف بوجود بیاورند و ساختار منسجمی ایجاد کنند.

فدا حسین مالکی با بیان این مطلب به عصر ایران گفت: طالبان نتوانسته‌اند با کشورهای همسایه براساس معاهداتی که دارند عمل کنند. جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که علی رغم اینکه در بحث دیپلماسی با طالبان شتاب را بیشتر کند اما راهکارهای دیگر را هم داشته باشد. طالبان تا به حال تعرضات زیادی در مرزهای شرقی ما انجام داده است که خوشبختانه با پاسخ جدی مرزبانی و ارتش ما مواجه شده اند.

وی ادامه داد: طالبان در مورد حقابه هیرمند بازی در می آورند یک روز می گویند آب نیست یک روز می گویند این حقابه داده می‌شود اما خبری از پرداخت نیست. به گونه ای رفتار کرده اند که ما احساس می کنیم اعتماد لازم بین ما و طالبان کمرنگ شده است و اگر این رفتار آنها ادامه داشته باشد این اعتماد سلب می شود.

مالکی تاکید کرد: ما مجبوریم راهکاری دیگر را در مورد طالبان به کار ببریم که آنها مجبور باشند به قوانین بین المللی و مرزها احترام بگذارند و به تعهداتی که دولت های افغانستان که مهمترین آن حقابه هیرمند بوده است متعهد باشند و آنها را اجرایی کنند.

وی گفت: از زمانی که طالبان سرکار آمده اند حقابه هیرمند پرداخت نشده است و قطعا جمهوری اسلامی ایران از این موضوع و حق مردم سیستان کوتاه نمی آید. آنها در این موضوع اختلافاتی بین خودشان دارند برخی از آنها موافق پرداخت هستند برخی که گرایش به سرویس های امنیتی کشورهای خارجی دارند مخالف هستند. اما طالبان مطمئن باشند ما از ابزارهای دیگر برای گرفتن حق و حقوق مان در مورد حقابه هیرمند استفاده می کنیم چراکه الان در حوزه سیستان در مورد هیرمند بحران جدی وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به مقامات افغان و‌رابطین شان که با راهبران طالبان ارتباط دارند گفته ایم که ایران نمی تواند تحمل کند که مردمش در سیستان زجر بکشند و نتوانند کاری برایشان انجام دهند. قطعا ما از ابزارهایمان برای اخذ این حقوق استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: دریاچه هامون بین دو کشور مشترک است و بیشتر آن در کشور افغانستان است و اگر دریاچه آب داشته باشد به نفع دو کشور است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس در مورد اینکه آیا حکومت طالبان در افغانستان در آینده حکومت با ثباتی خواهد بود،گفت: در یکسال گذشته طالبان نشان داده اند که نتوانستند ثبات ایجاد کنند. فرهنگ افغانستان به گونه ای است تا اجماع همه اقوام در حاکمیت نباشد یک قوم نمی تواند به طور کامل بر افغانستان تسلط داشته باشد.اگر اجماع داخلی در افغانستان ایجاد نشود جنگ های داخلی بوجود می آید و محملی برای گروه‌های تکفیری می شود.

تخته سیاه