مرگ معمایی مرد جوان در سقوط از خانه مجردی ۲ برادر

معمای سقوط مرگبار مرد جوان روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت. ساعت ۶:۳۰ عصر ۴ بهمن ماه امسال ماموران کلانتری نواب در جریان سقوط مرگبار مرد جوان از طبقه سوم یک آپارتمان قرار گرفتند و ساسان غلامی بازپرس کشیک قتل تهران در محل حادثه حضور یافت. بررسی های اولیه نشان می داد آپارتمانی که مرد […]

معمای سقوط مرگبار مرد جوان روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت. ساعت ۶:۳۰ عصر ۴ بهمن ماه امسال ماموران کلانتری نواب در جریان سقوط مرگبار مرد جوان از طبقه سوم یک آپارتمان قرار گرفتند و ساسان غلامی بازپرس کشیک قتل تهران در محل حادثه حضور یافت. بررسی های اولیه نشان می داد آپارتمانی که مرد افغان از آن سقوط کرده است،متعلق به دو جوان ایرانی است که مدتی قبل آن را اجاره کرده اند و به این ترتیب آن ۲ نفر بازداشت شدند.
در ابتدا آنها ادعا کردند که متوفی را نمی شناختند.یکی از آنها گفت:«اتفاقی در کوچه با این جوان افغان برخورد کردیم و چون گفت گرسنه است او را به خانه آوردیم و ناهارش را خورد و ناگهان خودش را از تراس به پایین پرتاب کرد.»
خودکشی یا قتل مرد افغان در تهران
اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که آنها از مدتی قبل جوان افغان را می شناختند و یکی از متهمان گفت:«مدتی قبل در مترو با این جوان به هم برخورد کردیم و هر دو از همدیگر معذرت خواهی کردیم.
بعد سر صحبت باز شد و جوان افغان شماره من را گرفت.بعد با من تماس گرفت و گفت اگر ممکن است مدتی در خانه ما بماند چون تازه به ایران آمده بود و می گفت برادرم که از مدتی قبل در ایران است به من محل نمی گذارد.ما هم قبول کردیم و او به خانه ما آمد اما حالت افسرده داشت و با خانواده اش درگیری زیادی داشت و جر و بحث های زیادی می کردند.
ما در کار ارز دیجیتال و بورس بودیم و بیشتر اوقات روز در یک اتاق سرمان در کار خودمان بود.روز حاثه هم در اتاق بودیم که ناگهان متوجه شدیم جوان افغان خودش را پایین پرتاب کرد.»