مصرف خودسرانه داروها/ عادتی که حتما باید کنار بگذارید!

پنهان ماندن بیماری در درازمدت به دلیل مصرف داروی مسکن، عوارض جبران ناپذیر برخی داروها و حتی در برخی موارد مرگ، می‌تواند نتیجه مصرف خودسرانه داروها باشد.

اگر خودسرانه دارو مصرف می کنید، تماشای این ویدئو را به شما توصیه می کنیم.