نابودی 30 هکتار درختکاری در اردبیل

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود بنابه پیشنهاد امام جمعه اردبیل حدود 30 هکتار از اراضی خارج از محدوده شهری در اردبیل که درختکاری شده بود تا در آینده به عنوان پارک ملی شهر از آن استفاده شود و رسیدگی به این درختان به شهرداری سپرده شده بود و ظاهرا درختکاری بسیار خوبی نیز صورت گرفته رشد درختان هم بسیار خوب بود بدلیل ورود دستگاه نظارتی و اعلام اینکه شهرداری حق انجام خدمات در خارج از محدوده را ندارد! این درختان بدلیل عدم رسیدگی شهرداری کلا از بین رفته و در نتیجه شهرداری این مجموعه جنگلی و لکه سبز را که امیدی برای آیندگان بود رها کرده و درختان کلا خشک شده اند.