ناتوانی قانون در برابر پول زور

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

تابستان و موسم ثبت نام مدارس و یک کشمکش همیشگی میان والدین، مدارس و آموزش و پرورش که امسال هم موضوعیت دارد و تمام ناشدنی است. این داستان تکراری از این قرار است که عده ای در حین تحریر قانون اساسی و به دلیل اهمیت آموزش عمومی ، ماده ای را در این قانون گنجانده اند به نام حق تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه! با گذشت چندین دهه از تحریر و تصویب این قانون، بعدها بوی پول به مشام آقایان خورد و متوجه لذت و جذابیت های آن شدند، آن قانون هم به اصطلاح عام مالیده ، منتهی چون جزو قانون اساسی است، توان اعلام رسمی آن را ندارند! از همین رو آموزش و پرورش می گوید مدارس حق دریافت هیچ پولی برای ثبت نام ندارند؛ اما سالیان سال است که مدیران مدارس دولتی بخاطر کمبود بودجه بدون کمک و مشارکت والدین در تأمین هزینه‌ها، از عهده کار‌ها برنمی آیند. به همین دلیل مهر تأیید ثبت‌نام دانش‌آموز را منوط به کشیدن کارت می‌کنند! حتی در برخی از مدارس گرفتن کارنامه تحصیلی را هم منوط به دریافت کمک به مدرسه می کنند و بعضا حتی دانش آموزان را ملزم به تهیه برگه سفید برای امتحان می نمایند! دریافت پول برای ثبت‌نام در مدارس عادی دولتی غیرقانونی است، اما این اقدام غیرقانونی، به راحتی در برخی از این مدارس انجام می‌شود! والدین می‌خواهند فرزندشان را در مدرسه‌ای نزدیک خانه‌شان ثبت‌نام کنند تا زیر بار هزینه گران سرویس مدرسه نروند، بنابراین مجبور می‌شوند شهریه طلب‌شده را پرداخت کنند. روز گذشته حمید طریفی حسینی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دریافت وجه از اولیای دانش‌آموزان به هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی خلاف قانون است و این در حالی است که تعداد زیادی از مدارس دولتی، خانواده‌ها را در تنگنا قرار می‌دهند تا با ترفند‌های مختلف از آن‌ها پول بگیرند. سالیان سال است که مدیران مدرسه دولتی از کمبود بودجه صحبت می‌کنند و می‌گویند که اگر کمک و مشارکت والدین در تأمین هزینه‌ها نباشد، نمی‌توانند از عهده کار‌ها برآیند. به همین دلیل آن‌ها همه تلاششان را می‌کنند تا به هر نحوی که شده از والدین پول بگیرند و وقتی زورشان نمی‌رسد، مهر تأیید ثبت‌نام دانش‌آموز را منوط به پرداخت شهریه اعلام می‌کنند! البته اگر والدین از این مرحله نیز عبور کنند، مدارس با گرو نگهداشتن کارنامه دانش‌آموز آن‌ها را ناچار به پرداخت این پول می‌کنند. این کشمکش بی پایان اسباب تکدر خاطر والدین و بعضا بگومگوها و جنگ لفظی بین والدین و مدیران مدارس را موجب گردیده و بهتر است آموزش و پروروش یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن و اقلا برای مدارس دولتی تعرفه مخصوص تعیین کند تا این جدال بی پایان، پایان یابد. خجالت نکشید اعلام کنید که از قانون تحصیل رایگان خبری نیست و هر کس هم پولی برای پرداخت ندارد لازم نیست حتما درس بخواند و آینده اش را در جای دیگری بجوید. ما که از این کشمکش ها خسته شده ایم، شما را نمی دانیم؟

About Author