وضعیت فراگیری شغل در زندان های آذربایجان شرقی مطلوب است

مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: وضعیت فضاهای اشتغال و کارگاه های مستقر در زندان های آذربایجان شرقی مطلوب و فعالیت جدی مددجویان و همکاران در این عرصه بسیار مشهود است.
به گزارش ساقی آذربایجان، حمد الهی در بازدید از زندان تبریز در قالب بازدید دوره ای از زندانهای کشور با بیان اینکه شاهد تعامل خوب مقام های قضایی استان با زندان ها هستیم، افزود: در سایه تعامل قضات، مسوولان دادگستری و دادستان های استان تلاش می شود زندانیانی که دارای شرایط برخورداری از امتیاز قانونی هستند در زندان نمانند و مشمول این امتیازها قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه با حضور جمعی از کارشناسان قضایی سازمان به صورت میدانی وضعیت پرونده های قضایی مددجویان زندان های آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: از جمله اهداف این بازدیدها بررسی شرایط اسکان مددجویان، تعامل مقام های قضایی با زندان های استان، رفتار همکاران با مددجویان و پیشبرد برنامه های زندانبانی در داخل زندان است.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور گفت: جدیت و انگیزه کارکنان زندان های استان آذربایجان شرقی را در ایجاد فضای آرام و به دور از تنش در داخل زندان ها بسیار ستودنی دانست و ادامه داد: در داخل زندان ها همکاران این سازمان تلاش می کنند که زندانی مشغول به کار شده و بتواند از امتیاز قانونی به منظور اتمام حبس خود استفاده کند.