یا جنگ بر سر آب به آسیا خواهد رسید؟

به گزارش ساقی آذربایجان،از دست رفتن و کاهش منابع آبی موجود در فلات تبت بواسطه تغییرات آب و هوایی، امنیت آبی در آسیا از آسیای مرکزی تا آسیای جنوب شرقی را به خطر انداخته است. مطالعه ای که به تازگی توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه تگزاس انجام شده است، نشان میدهد که منابع آبی موجود در فلات تبت که به «برج آبی آسیا» مشهور است، بواسطه تغییرات آب و هوایی، در خطر کاهش قابل توجه قرار دارند. این مطالعه تأکید می کند که هر چند یکی از مهم ترین دلایل بروز ناامنی آبی در آسیا، مدیریت ضعیف منابع آبی است، امّا عوامل دیگری چون رشد سریع جمعیت، شهرنشینی، مصرف بالا، تنش های ژئوپلتیکی و البته تغییرات آب و هوایی، این ناامنی را تشدید می کنند.

این پژوهش نشان میدهد که حوضه آمو دریا که از کوه های پامیر سرچشمه می گیرد و آب افغانستان و آسیای مرکزی را تأمین می کند،کاهش 119 درصدی ظرفیت را تجربه کرده است و حوضه ایندوس که از فلات تبت سرچشمه می گیرد و آب شمال هند و پاکستان را تأمین می کند نیز با کاهش 79 درصدی ظرفیت مواجه شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تا سال 2025، نیمی از کشورهای جهان با چالش تأمین آب و کمبود آب مواجه خواهند شد و احتمالاً 75 درصد جمعیت جهان تحت تأثیر کمبود آب قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی و در حالی که آسیا بیش از 50 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، منابع آب شیرین آن نسبت به سایر قاره ها کمتر است.

تخته سیاه