۴۵ هزار هکتار زمین بیابانی در البرز

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند 45 هزار از زمین های استان البرز بصورت بیابانی بوده و هیچگونه بهره برداری کشاورزی و صنعتی یا تفریحی از این اراضی صورت نمی گیرد. از سوی دیگر بیابان ها که عمدتا در محدوده شهرستان نظرآباد و اشتهارد هستند به عنوان یکی از کانون های داخلی ریزگرد به شمار می آیند که این ریزگردها شهرستان های کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ در استان البرز و خود تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. رفتار نادرست انسان با طبیعت ، قاچاق چوب ، عدم وجود قوانین بازدارنده و همچنین توسعه بی رویه شهری و مهاجرت ها از جمله عوامل تشدید بیابانزایی می باشند

تخته سیاه