اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای رفع تنش آبی در روستا‌های بوکان

مسئول محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا گفت: سپاه ۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به روستا‌های شهرستان بوکان کمک می‌کند. به گزارش ساقی آذربایجان، با امضای بزرگترین قرارداد عمرانی تاریخ بوکان که با حضور مسئول محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا و مدیران آبفای شهرستانی و سپاه بوکان آبرسانی به ۱۶۵ روستای این شهرستان آغاز شد […]

مسئول محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا گفت: سپاه ۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به روستا‌های شهرستان بوکان کمک می‌کند.
به گزارش ساقی آذربایجان، با امضای بزرگترین قرارداد عمرانی تاریخ بوکان که با حضور مسئول محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا و مدیران آبفای شهرستانی و سپاه بوکان آبرسانی به ۱۶۵ روستای این شهرستان آغاز شد تا امید‌ها در دل مردم روستا‌های دارای تنش آبی شهرستان بار دیگر زنده شود.
در حاشیه امضاء این قرارداد مسئول قرارگاه محرومیت زدایی حمزه سیدالشهدا در گفتگو با خبرنگاران گفت: سپاه پاسداران از سال گذشته و با تأسیس قرارگاه امام حسن (ع) برای آبرسانی به مناطقی که با تنش شدید آبی مواجه بودند ورود کرد و این قرارداد، بزرگترین قرارداد عمرانی تاریخ بوکان آذربایجان غربی است.
سرهنگ پاسدار خدابخش می گوید: با نگاهی به وضعیت جغرافیایی منطقه، شهرستان بوکان یکی از شهر‌های پایلوت این پروژه بزرگ است که بیش از ۵۱ درصد طرح در استان را در برمی گیرد.
به گفته وی در اجرای این طرح، در مدت ۳۰ ماه، باید به ۱۶۵ روستای بوکان آب شرب آشامیدنی انتقال داده شود تا مشکل تنش آبی روستا‌های شهرستان برطرف شود.
مسئول محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا گفت: میزان هزینه مالی این قرار داد پنج هزار میلیارد ریال برآورد شده است که می‌توان آن را به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ بوکان به شمار آورد که امید می‌رود با همکاری همه ارگان‌های همکار در زمان معین به اتمام برسد.
سرهنگ پاسدار خدابخش می گوید: جدای از آب رسانی، با ورود پروژه به هر روستا قرارگاه محرومیت زدایی حمزه سیدالشهدا شروع به احداث منازل برای محرومان، اهدای بسته‌های معیشتی و جهزیه برای محرومان خواهد پرداخت.
جانشین فرمانده سپاه بوکان نیز در حاشیه امضاء این قرارد گفت: قرارگاه امام حسن (ع) یکی از قرارگاه‌های مهم و راهبردی است که طی چند سال گذشته در سطح سپاه تشکیل شده است که هدف آن رفع مشکلات حوزه انرژی در سطح کشور است.
سرهنگ پاسدار قاسم کرم زاده می گوید: شهرستان بوکان یکی از شهر‌های مهم منطقه است که طی دو دهه گذشته با کمبود شدید نزولات آسمانی رو به رو بوده و همین مسئله بسیاری از روستا‌های شهرستان را دچار تنش آبی کرد.
وی گفت: با رایزنی‌های گسترده در نهایت خوشبختانه ما اکنون شاهد قرارداد آب رسانی به ۱۶۵ روستای بوکان در قالب قرارکاه امام حسن (ع) هستیم و امیدواریم این طرح بزرگ سبب آبادانی بیش از پیش این شهرستان شود.