سخنگوی دولت جوانی کرد، شما ببخشیدش!

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان برنامه در صحن علنی مجلس حاضر شد وآشکارا از نبود درآمدهای نفتی و کمبود پول سخن گفت و مهم ترین بخش سخنانش هم این جمله طلایی در واکنش به درخواست های مالی نمایندگان بود که گفت: از کجا بیاوریم، از آسمان! از سویی در گفتگویی که اخیرا با دکتر فرهنگی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی داشتیم از تحقق بسیار پایین بودجه عمرانی کشور گفت و دلیل این امر را روند افزایش نجومی تورم ونیاز دولت برای تامین بخشی از این گرانی ها از محل بودجه عمرانی دانست که خود این اتفاق نیز مثل مورد اول حاکی از اوضاع بی ریخت خزانه و درآمدهای نفتی دارد. اگربخواهیم به همان منابع رسمی در کشور اکتفا کنیم و بر اساس اعداد و ارقام منتشره و اعلامی از سوی نهادهای رسمی در رابطه با میزان تحقق بودجه سالجاری سخن بگوییم، بیش از سه پنجم رقم بودجه علی رغم آنکه حدود کمی بیش از سه ماه تا پایان سال باقی مانده محقق شده که بخشی از خود این رقم نیز بعضا این تلقی ایجاد می کند که از محل دستکاری دولت در بازار ارز بوده باشد، کاری که دولت حسن روحانی هم در مواردی آن را انجام داده بود. در هیاهوی بی پولی و در روزهایی که کفگیر مالی دولت بدجور به ته دیگ خورده است، ناگهان سخنگوی جوان دولت بدلایلی که شاید فقط برای خود او و مجموعه کابینه قابل درک باشد به ناگاه از افزایش 5/2 برابری فروش نفت در دولت جدید سخن می گوید.
در همین ارتباط موضوعاتی در سطح افکار عمومی مطرح می شود که پرداختن به آن ها و یافتن پاسخی دقیق برای این تردیدها لازم می نماید.
مطلب اول آن است که چه اتفاقی در سطح تحریم های نفتی رخ داده که میزان فروش نفت نسبت به دولت قبل افزایش یافته است؟ آیا توافقی میان ایران وغرب در این ارتباط پشت درهای بسته صورت گرفته که نبایستی افکار عمومی از آن آگاه باشند؟ به فرض محال که چنین گشایشی صورت گرفته باشد وافزایش فروشی هم رقم خورده باشد، با توجه به تحریم های بانکی و عدم امکان سوئیفت نحوه انتقال این مبلغ به خزانه به چه ترتیب بوده است؟ و مهم ترین از همه این ها اگر چنین گشایشی بوده و منابع ارزی این میزان افزایش فروش در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، چرا دولت هنوز از چنین حجم عظیمی از کسری بودجه نالان و رئیس سازمان برنامه وبودجه مدعی است که آه ندارد تا با ناله سودا کند؟ ناگفته پیداست که آن چه جهرمی جوان در ضمن سخنانش در رابطه با فروش نفت اشاره کرده است یا از سر جوانی و خامی او بوده است و یا اطلاعات رسیده به او ایراد دارد. هر کدام از این دو که صحت داشته باشد باز نمی تواند مجوزی برای ایجاد توقعات بیجا در سطح افکار عمومی گردد. دولت با مشکلات مالی کمرشکن مواجه است و حائز همه شرایط لازم برای عضویت در کمیته امداد. در بیان واقعیت ها با مردم باید به گونه ای سخن گفت که نه منجر به ایجاد یاس شود و نه توقعات بی مورد ایجاد نماید. پول ندارید و این واقعیت را مردم هم قبول کرده اند چون اساسا در اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت وقتی همان تک محصول یا نفت تحریم است و قوانین اقتصادی شما هم اجازه ارتزاق ازمنابع دیگر را ندارد و یا بسترهای آن را فراهم نکرده است، ناچار باید در مخارج هم دست به عصا راه رفت. این که ما در دولت اجازه نمی دهیم تا سفره مردم گروگان برجام و مذاکرات شود هم به اصطلاح خودمان کشک است و زیاد نباید به آن محل گذاشت و واقعیت زندگی و اقتصاد همان تخم مرغی شانه ای 100 هزار تومان است.